Polmeco
English Polski Kurdi عەرەبی العربية Türkçe
English Polski Kurdi کوردی العربية Türkçe

Rynki zagraniczne

Autonomiczny Region Kurdystanu w Iraku
mapa Iracki Kurdystan jest obecnie autonomicznym regionem Iraku, w którym władzę sprawuje Rząd Regionalny Kurdystanu. Liczący około 5 mln mieszkańców region znajduje się w północno wschodniej części kraju i graniczy z Syrią, Turcją i Iranem. Poza stolicą regionu, Erbilem (około 1,3 mln mieszkańców), inne duże miasta to Sulaimanyia i Dohuk. Iracki Kurdystan jest obecnie najbardziej stabilnym politycznie i gospodarczo regionem Iraku. Ważnym elementem jest znacznie większy poziom  bezpieczeństwo w tej części Iraku, wynikający między innymi z intensywnej działalności regionalnych sił wojskowych i policyjnych. Jak zapewnia na swojej stronie Rząd Regionalny, od marca 2003 roku nie zginął tutaj ani jeden żołnierz koalicji, ani też żaden cudzoziemiec nie został porwany. Gospodarka regionu jest zdominowana przez przemysł wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Pod względem zasobów ropy naftowej Irak plasuje się na 5 miejscu na świecie, a zasoby kurdyjskie są oceniane na 30-40% zasobów Iraku. Region jest zróżnicowany geograficznie, od gorących równin do chłodniejszych obszarów górskich, gdzie zimą pada śnieg. Rząd Regionalny, mając obecnie do dyspozycji duże środki finansowe ze sprzedaży ropy, prowadzi bardzo intensywny program modernizacji kraju, który jest w chwili obecnej jednym wielkim placem budowy. Ogromne potrzeby regionu wynikają nie tylko ze zniszczeń wojennych, ale też z bardzo dużego zapóźnienia  rozwojowego, będącego skutkiem prześladowań Kurdów przez reżim Saddama Husajna. Nie zbudowano tam m.in. odpowiedniej sieci dróg, a istniejąca jest w złym stanie; brak jest zupełnie sieci kolejowej. Podobna sytuacja dotyczy budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Obecnie trwa intensywna budowa dróg i autostrad a program tej rozbudowy rozpisany jest na kilkanaście najbliższych lat. Planowana jest modernizacja i budowa m.in. rafinerii, elektrowni oraz zakładów przemysłowych. Ogromnych inwestycji wymaga rolnictwo, zapewniające zaspokojenie potrzeb ludności w zaledwie 25-30%, jak jest m.in. w przypadku warzyw i owoców. Gwałtowny wzrost zamożności społeczeństwa spowodował lawinowy wzrost konsumpcji i rozwój sektora biznesowego. W regionie funkcjonuje kilka tysięcy firm kurdyjskich oraz podobna ilość firm zagranicznych. Najwięcej jest firm tureckich, irańskich, irackich oraz z innych krajów arabskich. Pomimo bardzo dobrych relacji rządowych pomiędzy Polską i Autonomicznym Regionem Kurdystanu, brak jest istotnych kontaktów gospodarczych. Ogólny poziom wiedzy o Polsce, odpowiada ogólnemu poziomowi wiedzy Polaków o Kurdystanie – czyli jest niewielki. Jednak przy odpowiedniej promocji Polski jako znaczącego członka Unii Europejskiej, szanse sukcesu są wysokie. Z bezpośrednich kontaktów z Kurdami wynika, że współpraca gospodarcza z Unią Europejską jest wręcz oczekiwana. Najczęściej podkreślają oni jakość europejskich produktów i usług, które są znacznie lepiej postrzegane niż produkty i usługi z krajów ościennych. Dodatkowymi atutami we wzajemnych relacjach pozostają: długoletnie tradycje dobrej współpracy Polsko-Irackiej oraz polski wkład w stabilizację sytuacji wewnętrznej w Iraku.    

Turcja 

Kanada